КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Eвропейска Инициатива за Климата (EUKI)

Философията на проекта

Образователните дейности са добавени в портфолиото на НДЕФ с цел да се подобри ефикасността на публичните инвестиции в училищни сгради. Проектът е продължение на образователни инициативи, които вече бяха изпълнени от НДЕФ в Партньорство с UfU и с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

След успешното прилагане на пилотни дейности в 15 училища, сега е време да се институционализира програма, която да насърчава поведение на учениците в българските публични училища, насочено към опазване на климата и пестене на енергия.

Дългосрочният резултат на проекта ще е подобрената енергийна ефективност на училищните сгради и съответното намаляване на емисии на парникови газове, постигнати чрез промяна в поведението на учителите и учениците.

Общността на експерти в България, които са ангажирани с темите за климат и енергия се допълва от солидна група от университетски преподаватели, учители от училищата и местни власти.

Стъпките на проекта

 • Обучение на обучителите, предоставено от UfU в Берлин и от НДЕФ в София

 • Разработване на първи вариант на образователни материали от българския университетски екип с подкрепата на UfU

 • Обучение за учителите, организирано от НЦПКПС и предоставено от университетските преподаватели

 • Работа на терен – прилагане на програмата от учителите в училищата с консултации от университетските преподаватели

 • В същия период – фокус групи с местните власти и заинтересовани страни

 • Семинари за споделяне на опита и принос от учителите към материалите

 • Обучителите на учителите отразяват приноса на учителите в образователните материали

 • Национална конференция за разпространение на създадените материали и стартиране на програмата на национално ниво

 • Публичност – медийни събития и публикации в интернет на страниците на партньорите (НДЕФ, UfU, НЦПКПС)

Обхват на проекта

 • Учебни предмети

  Предучилищна степен, начална училищна степен – Човек и природа и Човек и общество, химия, физика, география и биология за 5 до 7 клас

 • Обучение

  140 учители ще бъдат обучени

 • Приложение

  40 училища и 10 детски градини в най-малко 10 общини ще приложат програмата

 • Резултат

  2000 ученици и деца ще бъдат въвлечени в дейности за опазване на климата и пестене на енергия